הקטגוריה של הרכבת החלקים

הרכבת אביזרים הם חלק מסילת הרכבת, המתייחס המסלול, כולל מסילות, רדום, חיבור חלקים, המסלול מיטה, ציוד טיפוס אנטי, רכבת, נוכחים וכן הלאה. כמו מבנה הנדסי הוליסטית, המסלול לשים את roadbed, משחק תפקיד המנחה הפעולה של הרכבת, ישירות תחת הלחץ העצום של קטרים והמון שלהם. תחת הכוח המניע של פעולת הרכבת, מרכיביו השונים להיות מספיק חוזק ויציבות להבטיח כי הרכבת בהתאם להוראות המהירות הגבוהה ביותר, בטוח, מבצע קטיעתה וללא.