אספקת סוכנויות

מדור ביטחון הפנים המקטע אספקת כוח חומר החטיבה, רשת, טכנולוגיית power, טכנולוגיית power, ציוד, ניהול העובדים חינוך, שירותים כללי, אנשי סניף, סניף פיננסים לבין משרדו של ההנהלה, המפלגה עבודה וגופים רגולטוריים אחרים.