נחוץ עבור רכיבי מכונות CNC

מספר רכיבים הדרושים של הכלי מכונת NC כדי להבטיח פעולה של מכונות CNC, קירור, תאורה, ניטור, שימון, צ'יפ, וכו '. היא כוללת את התקנים הידראולי פנאומטי, צ'יפ, החלפת תחנות עבודה, CNC מפנה והתקנים CNC חלוקת הראש, כוללים גם זיהוי וניטור מכשירים.