כוננים הכלי מכונת CNC

הוא מונע מפעילים של CNC הכלי מכונת הרכיבים, כולל יחידת כונן פלך, הזנה, הזנה המנוע, ציר, וכן הלאה. תחת שליטה במכשירים בקרת נומרית על ידי מערכת אלקטרו הידראולי או חשמלי servo בכישור ולהאכיל כוננים. כאשר כמה להאכיל הצמדה, באפשרותך להשלים את הכיוון, קו ישר, עקומות המטוס והחלל של עיבוד.