המארחים מכונת CNC

המחשב המארח הוא הנושא של מכונות CNC, כולל הגוף, עמודה, פלך, מנגנון הזנה של מכונות וחלקים מכאניים אחרים. הוא משמש כדי לבצע מגוון רחב של עיבוד שבבי של חלקים מכניים.