עניינים הזקוקים תשומת הלב תוך שימוש בכלים מכונת CNC

1. CNC הכלי מכונת הסביבה: הטוב ביותר מכונות CNC לעשות את זה-סביבה טמפרטורה קבועה, והרחק לרעוד גדולים (כגון ניקוב) מכשירים וציוד עם הפרעות אלקטרומגנטיות.

2. ההספק האספקה

3. CNC הכלי מכונת אימון: תחזוקה שוטפת, לשירות, שימו לב כשל כדי לשמר את האתר.

4. מכונות CNC שאינם מתאימים לאחסון לטווח ארוך, ארוך טווח יכול לגרום כשל במערכת, אובדן נתונים.

5. שים לב צוות הדרכה ותפעול, צוות אחזקה, מתכנתים